Onderwijs / Opvoeding

Een toekomst voor talent

Een toekomst voor talent.jpgEen toekomst voor talent – dat wil zeggen: !

Het werkgeheugen - gerichte ondersteuning bij leerstoornissen

Het wehet werkgeheugen.jpgrkgeheugen is een tijdelijke opslagplaats van informatie. Je zou kunnen zeggen dat het de Post-it is van je hersenen. De hoeveelheid informatie die je kunt onthouden is van grote invloed op schoolprestaties en latere carrière.

Wonderlijke wazigheid · Uitleg, adviezen, tips en trucs over ADD voor jongeren en hun omgeving

Wonderlijk wazigheid.jpgOmdat er nog geen boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD is besloot Tirtsa Ehrlich, GZ-psycholoog met veel werkervaring op het gebied van AD(H)D, het te schrijven.

De invloed van het werkgeheugen op het leren · handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs

Deze toegankelde invloed van het werkgeheugen.jpgijke gids stelt basisschoolleerkrachten, speciaal onderwijsleerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, remedial teachers, orthopedagogen in staat te begri

Praktijk wijzer basisonderwijs · Snel en doelgericht handelen

Praktijk wijzer basisonderwijs.jpgDe maatschappelijke en politieke druk om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, stijgt. Tegelijkertijd wordt de schoolomgeving complexer en hebben leerkrachten minder tijd om zich te verdiepen in situaties.

Pagina's