Non-fictie

Thule en het derde rijk

Thule en het derde rijk.jpgReeds lang voor Hitler op het toneel verscheen leefde het ariososfische gedachtegoed in Duitsland en Europa.

Made in Europe

De Griekse Made in Europe.jpgtragedie, de Russische roman, de Italiaanse cinema en de Duitse Romantiek; Bach, Monty Python, Chanel en Brancusi - Europa is meer dan crisis in de eurozone en regelzucht vanuit Brussel.

Ipad voor senioren

Snel aan ipad voor senioren.jpgde slag met de gebruiksvriendelijke iPad met iOS 7

Word, Excel, en Power point 2013 en 2010 voor senioren

Dit is eWord, excel PPP vr senioren.jpgfacebook.png

Een korte geschiedenis van de twintigste eeuw

een korte geschiendenis van de 20° eeuw.jpgDe historicus John Lukacs geeft in een bezield relaas een bondige geschiedenis van de twintigste eeuw: twee wereldoorlogen en een koude oorlog en hun naties en leiders.

Het goud van Congo

het-goud-van-congo.jpgDe Kivuprovincies in Oost-Congo, samen amper vier keer België, moeten zowat de rijkste gebieden van deze aarde zijn. De voorraden goud, diamant, coltan, cobalt… zijn eindeloos groot, de landbouwgronden vruchtbaarder dan waar ook rond de evenaar.

De Congo codes

de Congo codes.jpgEen persoonlijk verhaal over de zin en onzin van internationale samenwerking

Kop en staart - Literaire encyclopedie met muizen

Kan een kindkopenstaart.jpgerrijmpje over drie muizen de geheimen van het universum onthullen? Nou, nee. Maar Kop en Staart kan je wel de verschillen uitleggen tussen een bildungsroman, een epigram en een allegorie.

1914 een kleine geschiedenis

1914 een kleine geschiedenis.jpg1914

De Groote Oorlog - Het koninkrijk België tijdens de eerste wereldoorlog

Op 4 aude groote oorlog.jpggustus 1914 viel het grootste invasieleger tot dan toe ooit gemobiliseerd, een klein en weinig oorlogsbereid buurland binnen. En zo begon voor België de Groote Oorlog. Een oorlog die leek op die van andere landen en toch ook weer niet.

Pagina's