De vrouw in de spiegel

auteur: 
Eric-Emannuel Schmitt
ISBN nummer: 
9789044525229
uitgeverij: 
De geus
Body: 

Anne woDe vrouw in de spiegel.jpgont in Brugge ten tijde van de Renaissance, Hanna in het keizerlijke Wenen van Sigmund Freud, Anny in het Hollywood van vandaag. Alle drie voelen ze zich vervreemd van hun milieu en hun tijd: ze weigeren de rol die hun door de maatschappij wordt opgelegd en willen hun lot in eigen handen nemen. Drie vrouwen, één strijd. Vinden ze hun geluk?

In De vrouw in de Spiegel van (Toneel)schrijver en filmmaker Schmitt maken we kennis met drie vrouwen die niet alleen hun eigen leven in vraag stellen maar ook hun eigen identiteit. Anna, Hanna en Anny  kennen elkaar niet en leven elk in een andere tijdsperiode. Maar zijn zijn onverlosmakelijk met elkaar verbonden door de hunkering om te kunnen zijn wie ze zijn. Je krijgt drie levensverhalen in drie verschillende tijdperken van vrouwen die langzaam beseffen dat wat ze doen en waar ze zijn niet klopt met hoe en wie ze zijn. Elk op zich maken ze  sterke keuzes om  hun eigen weg te gaan ongeacht de gevolgen. Anne, een Brugs meisje ten tijde van de Renaissance rent op haar huwelijksdag weg, belandt in de omringende wouden waar zij ondergedompeld wordt in een intense natuurbeleving. Niettegenstaande dit aanzien als een ‘Christelijke roeping’ gaat zij resoluut haar eigen weg met alle gevolgen vandien.  In Wenen rond 1900 leeft de aristocratische Hanna en verstikkend leven. Zij komt in aanraking met de opkomende psycho-analyse en vindt daar haar bevrijding. Anny Lee een gealuwerde wereldberoemde actrice wortd geleefd door haar PR-manager en vlucht weg in drugs, alcohol en seks. De kennismaking met een verpleger in een afkickcentrum opent haar ogen.
Terwijl je al lezer gebiologeerd deze drie vrouwen volgt tijdens hun bevrijdingsstrijd geraak je langzaam mee verstrengeld in de vlecht die hen doorheen tijd en ruimte met elkaar hen verbindt. Het verassende plot en de verbindingsconstructie die je naar het einde van het boek stilaan beseft is zorgvuldig opgebouwd en zorgt ervoor dat je als lezer begeesterd verder leest tot aan het ‘topje van de boom’, het topje van een eeuwenoude lindeboom.

prijs: 
€ 19.95