Schoolgids autisme

auteur: 
Ginette Wieken
ISBN nummer: 
9789057123863
uitgeverij: 
Nieuwezijds
Body: 

schoolgids autisme.jpgDe overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor vrijwel alle kinderen een ingrijpende verandering, en zeker voor kinderen met autisme. Opeens staat het leven compleet op zijn kop: je hebt plotseling tien docenten in plaats van een meester of juf, je moet huiswerk maken en je zien te handhaven in een nieuwe omgeving.

De Schoolgids autisme is een praktisch boek vol concrete tips om de middelbareschooltijd voor jongeren met autisme zo goed mogelijk te laten verlopen. Het bestaat uit twee delen: een voor ouders, en een voor de jongeren zelf. Tal van onderwerpen komen aan bod:

* afwegingen bij de keuze voor een middelbare school
* je voorbereiden op de eerste schooldag
* omgaan met medeleerlingen en docenten
* hulp van een maatje in de klas
* omgaan met plagen en pesten
* huiswerk plannen
* de beste strategieën voor feestjes en uitstapjes
* de voor- en nadelen van Twitter en Facebook
* nadenken over de toekomst: opleiding, werk, op kamers

Dit boek verdient alle aandacht. Een boek geschreven voor ouders en jongeren. Niet zomaar het zoveelste maar een echte handleiding met de nodige kapstokken en hefbomen om als ouder ( en school) je kind te begeleiden in zijn schoolloopbaan. Niettegenstaande het gericht is op het onderwijs in Nederland is dit een werk dat zeer universeel is.

prijs: 
€ 18.95