Het Lam Gods een verhaal van God en mens

auteur: 
Peter Schmidt
ISBN nummer: 
9789056155841
uitgeverij: 
Sterck & De Vreese
Body: 

Het Lam Gods een verhaal van God en mens.jpgHet Lam Gods van Jan en Hubrecht van Eyck is een uitzonderlijk meesterwerk, een van de invloedrijkste schilderijen ooit gemaakt. Peter Schmidt schetst de historische achtergrond, het ontstaan en de lotgevallen van het altaarretabel. Hij leidt de lezer binnen in de complexe verhouding tussen beeld en interpretatie. De iconografische rijkdom van Het Lam Gods is niet gemakkelijk te doorgronden. De auteur gidst ons langs de vierentwintig panelen van het veelluik, waarbij de bijbel en de geschriften van de kerkvaders gebruikt worden als sleutels. 

Peter Schmidt is titulair-kanunnik van de Sint-Baafskathedraal, doctor in de theologie en vermaard exegeet. Hij is lid van de European Academy of Sciences and Arts in Wenen.

Elke Gentenaar en ook de niet-Gentenaars kennen het altaarstuk van Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal in Gent, hebben het gezien of weten het alleszins te situeren. Het blijft tot de verbeelding spreken al is het maar om dat verdwenen paneel.  

Bij het aanbreken van het Van Eyckjaar 2020 was de restauratie die aanvatte in 2012 nog niet voltooid. Ontdaan van de vele vernislagen, en overschilderingen oogt het werk, helderder, frisser, nog stralender in zijn kleurenpracht. Maar wat stelt dit nu eigenlijk voor? Wat is het verhaal achter dit altaarretabel? Daarover schetst Peter Schmidt de historische achtergrond. Hij leidt de lezer binnen in de complexe verhouding tussen beeld, interpretatie en historiek. Hij gidst je langs de vierentwintig panelen van het veelluik, waarbij de bijbel en de geschriften van de kerkvaders gebruikt worden als sleutels.  

Dit boek gaat over de inhoudelijke interpretatie van dit meesterwerk. In het eerste deel wordt de historische achtergrond, de makers, het ontstaan en de verdere lotgevallen van het retabel geschetst. Het tweede deel verklaart de bestaansredenen, een retabel vertelt over God en de mens en Van Eyck laat zien wat hij te vertellen heeft zonder zich te verliezen in allerlei zogezegd verborgen maar in wezen overtollige boodschappen. Na deze diepgaande algemene voorstelling word je als lezer meegenomen op een wandeling doorheen de vierentwintig panelen.  

Na het lezen van dit grandioos boek puur uit kunsthistorische interesse of gewoon als lezer zoals ik die zich graag laat verwonderen door schoonheid zal een eerste of een hernieuwd bezoek je heel anders naar dat prachtstuk van onschatbare waarde laten kijken. En zelfs als je het niet in levende lijve kan aanschouwen zorgen de prachtige illustraties en detailbeelden voor een magistrale onderdompeling in deze historische kunstschat. 

Jan Stevens, redacteur boekensite.gent (tekst afgeleid uit de inleiding) 

prijs: 
€ 34.90