De ondergang van de V1

auteur: 
JG Wallace & Agosto
ISBN nummer: 
9789031438532
uitgeverij: 
Standaard Uitgeverij - Dupuis
Body: 

De ondergang van de V1 .jpg13 juni 1944, een week na de landing in Normandië stort een vliegende bom, een V1, neer in een buitenwijk ten noorden van Londen. Een paar gebouwen in een industriezone worden vernield en er vallen vele burgerslachtoffers. Churchill wil geen tweede blitz meemaken en kiest met zijn Amerikaanse bondgenoten voor twee tegenmaatregelen: het opwaarderen van de defensie van Londen en de vernietiging van V1-bases. Louise Simon, een jonge scheikundige ingenieur gespecialiseerd in atoomonderzoek, en Doug Hunter, een getalenteerd jachtpiloot, gaan hun krachten bundelen. Ze voeren een missie uit die de afloop kan bepalen van een conflict dat in de zomer van 1944 nog lang niet beslist is. Dit verhaal in twee delen vertelt het epos van deze pioniers die dankzij hun heldendaden de evolutie van de moderne aeronautica hebben bepaald, ondanks de twijfel, de tegenslagen, het verraad, de wanhoop.

In het eerste deel ‘Terreur boven de Theems’ van de reeks ‘Onbemande dreiging’ maakten we kennis met de meedogenloze jachtpiloot Douglas en een jonge vrouwelijke scheikundige ingenieur Louise die de afloop van WO II kunnen beïnvloeden. Zij strijden beiden elk op hun eigen terrein onafhankelijk van elkaar tegen de terreur van de Duitse V1’s. Pas op de laatste pagina van het eerste deel hebben ze voor de eerste maal contact met elkaar. Louise doet ‘Hunter’ Douglas die in de cel zit voor een handgemeen met een overste een heel gewaagd voorstel, een zelfmoordmissie.  

Deel twee start onmiddellijk met drie donkere maar vooral heel dynamische pagina’s over een aanval van een V1 op London. De dynamiek uit het eerste deel wordt duidelijk verdergezet. Alleen gaat het hier wel over de beide ouders van Doug en zijn jongere broer Dale die inmiddels ook een jachtpiloot is. Na die drie helse pagina’s schakelen we over naar Brindisi, een basis van USAAF in Zuid-Italië. Daar verschijnen Louise en Doug die samen een geheime missie en het ‘zelfmoord’ commando voorbereiden, het ontvreemden van een V1. Tussen die beelden door komen er zwart-wit flashbacks van de moeilijkheden die er ontstaan zijn tussen de twee broers in het eerste deel. Ze zijn cruciaal voor het vervolg van het verhaal en een nieuw drama dat Hunter Douglas zal treffen.  

Ondertussen vorderen de voorbereidingen van het project APHRODITE van de Amerikaanse bondgenoot dat de basisen van de V1’s wil uitschakelen. Een gewaagd en risicovol project voor de piloten. Opnieuw worden Doug en Louise ingeschakeld maar er is een verrader in het project die wel heel dicht bij Louise staat. Louise ontmaskert hem maar wordt door hem gegijseld tijdens een vlucht met de plannen van APHRODITE. Gelukkig kunnen in dergelijke verhalen toevalligheden het verhaal terug positieve wendingen geven voor de hoofdpersonages. Samen met Doug blijft ze de verrader op de hielen zitten, vinden hem en ontmaskeren hem in Antwerpen. Een achtervolging langsheen de Schelde toont aan dat het helaas nog niet eind goed al goed is want op de laatste pagina zie je Louise terug verschijnen, in Doramittelbau. Een cliffhanger naar deel drie. 

‘De ondergang van de V1’ is een waardig vervolgdeel op het eerste deel van de ‘Onbemande dreiging’, een oorlogsstrip van Wallace & Agosto. In even groot sneltempo en razen verschillende verhaallijnen door elkaar heen oorlogsterreur, heldhaftigheid en een vleug romantiek. Mooi! Terug uitkijken naar deel drie.  

Jan Stevens, redacteur boekensite.gent 

 

prijs: 
€ 8.50