Van achterdocht tot zelfgenoegzaamheid

auteur: 
Arnon Grunberg
ISBN nummer: 
9789038806556
uitgeverij: 
Nijgh & Van Ditmar
Body: 

Van achterdocht tot zelfgenoegzaamheid .jpg1) Korte verhandelingen kunnen over alle onderwerpen gaan die de hedendaagse mens dwarszitten, die hem fascineren, beangstigen, verlangens in hem opwekken. 
2) De korte verhandeling is een essentialistische verhandeling, het overbodige is gekapt. 
3) De korte verhandeling wil een vangnet zijn onder de kunst van het converseren. 
4) Eén aforisme per korte verhandeling is een minimum. 
5) De korte verhandeling is een mini-essay, een samenvatting, een bloemlezing. Als men de schrijver vraagt: wat wilde u nou eigenlijk zeggen met dit of dat?, dan kan hij antwoorden: ‘Lees mijn korte verhandelingen, de rest is uitwerking.’

Arnon Grunberg heeft over veel zaken een mening en is in Nederland een veelgelezen columnist en schrijver. In 2015 startte hij met zijn korte verhandelingen, een schrijfvorm waarmee hij in korte brokjes tekst een onderwerp in woorden vangt. Vol humor, met een scherpe pen schimpt hij tegen onzin en vooroordelen.  De onderwerpen zijn zeer divers, over een kapper of oesters maar ook over postkolonialisme en de EU. Het stukje over België is er los over.

Het boek is een verzameling van deze korte verhandelingen van 2015 tot nu. Je kan de brokjes apart lezen, voor het slapen gaan of –waarom niet- op de wc. Een ideaal literair tussendoortje met een knipoog voor vijf minuten. 

Sarah Beyens

prijs: 
€ 17.50