Wie is er nu stoer!

auteur: 
Niesje Huizing-Faber
ISBN nummer: 
9789402243260
uitgeverij: 
Boekscout
Body: 

Wie is er nu stoer_4.jpgKinderen die gepest worden, schamen zich er vaak voor om dit thuis te vertellen en durven er niet goed met anderen over te praten. Mogelijke signalen zijn: angst om naar school te gaan, spijbelen, vaak ziek, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor de schoolprestaties achteruit gaan. Ze denken dat ze er meestal alleen voor staan. De pesters denken dat ze stoer zijn, het kan zijn dat ze juist gaan pesten, omdat ze zelf niet lekker in hun vel zitten. Er bestaat geen enkele goede reden om te pesten. Mensen worden vaak gepest, omdat ze op sommige vlakken iets anders zijn dan anderen. Anders zijn is echter niet slecht, het maakt je juist uniek. Wat de reden voor het pesten ook is, probeer niet te veranderen om zo het pesten te voorkomen. Wees trots op wie je bent en straal dit uit naar iedereen om je heen. Laat ons eerlijk wezen, er bestaat geen enkele goede reden om te pesten. Ik ben er als leraar, als ouder, als grootouder meermaals mee in aanraking gekomen als observator, als problem-solver en ook als (groot)ouder die onmachtig aan de zijlijn staat. Onmachtig omdat het probleem niet werd gezien of men het niet wou zien en er tot slot de meest drastische beslissingen moesten genomen worden, veranderen van school. Ik heb er één ding uit geleerd je mag je ogen niet dichtknijpen of de andere kant opkijken. Dat zijn momenten die je als ouder niet vergeet en als leerkracht moet meenemen in je hele loopbaan. Er bestaan veel goede prentboeken, voorleesboeken, leesboeken die deze (a)sociale problematiek behandelen. Dat kan helpen om mee te sturen naar een probleemoplossende houding die meestal in de groep ligt. Want een pester is maar zo sterk als hij volgers of aandacht heeft van een groep. Individueel komen die nergens. ‘Wie is er nu stoer!” van Niesje Huizing gaat een stapje verder en dat is goed, erg goed en heel belangrijk omdat zij echte verhalen van slachtoffers van pesterijen bundelde in een heel toegankelijk leesboekje voor de leeftijd vanaf 11 jaar en ouder. Na een voorwoord van de auteur die zich echt richt tot de jonge lezer en uitlegt hoe iedereen zou moeten alert zijn bij pestgedrag volgen een reeks waargebeurde verhalen. Het zijn stuk voor stuk, korte hoofdstukjes eenvoudig te lezen door de jonge lezers, maar die toch de ogen zullen openen voor de gevolgschade van pesten. Ik ben ervan overtuigd dat deze korte waargebeurde verhalen een schat aan informatie bevatten die sterk aanleunen bij eender welk pestgedrag op school. Dergelijk verhalen verwerken of bespreekbaar maken in de klas of in de groep zal al een hele stap voorwaarts zijn mocht dit fenomeen opduiken in je groep. Ik kan het niet genoeg benadrukken dat het isoleren van de pester één van de belangrijkste zaken is die je kan doen om pestgedrag aan te pakken en daar heb je de groep voor nodig, kijk niet de andere kant op. Doorheen de verhalen staan mooie stukjes proza, anoniem dus waarschijnlijk ook aangebracht door slachtoffers. ‘Wie is nu stoer!’ is een mooi werkdocument dat de problematiek van pesten bespreekbaar maakt. Ik ben ervan overtuigd dat elk spitsvondige en creatieve leerkracht hier tal van begeleidingsopdrachten kan bij bedenken om de neerwaartse emotionele spiraal van pesten te doorbreken. Ik gaf het al aan in het begin van dit schrijfsel ‘been there done that’ en toch heb ik een beetje het gevoel dat er toch wel heel hard op onze leerkrachten geschoten wordt. Ik weet dat de auteur dit waarschijnlijk zo niet bedoelde omdat zij nu eenmaal alleen de fout gelopen verhalen kreeg. En geloof mij die zijn er! Maar ik ben er ook van overtuigd dat er zoveel sterk geëngageerde en empathische leerkrachten zijn en die wil ik niet over dezelfde kam scheren. Zowel de SCHool als de OUDERS moet hun SCHOUDERS onder dit probleem zetten. Jan Stevens Het boek is verkrijgbaar via https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=7615 ook in hardcover https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=8698

prijs: 
€ 22.99