Ruben en de ark van noach

auteur: 
Dick Bruna
ISBN nummer: 
9789056472122
uitgeverij: 
mercis Publishing
Body: 

Dick Bruna verteld het verhaal van de ark van noach vanuit de beleving van het rupsje ruben.111.jpg
ruben en de ark van noach.jpg
Bruna's vertolking van het verhaal van Noach is van een vanzelfsprekende eenvoud en nergens dramatisch. Wat betreft de rol van God en de betekenis van de regenboog wijkt de letterlijke tekst af van die van de bijbel. Het woordgebruik is kernachtig en verzorgd. In de tekstgehelen komen geen hoofdletters en punten voor. De functie ervan wordt gedeeltelijk overgenomen door regels wit. Zinnen worden op soms onverwachte momenten afgebroken waardoor de indruk wordt gewekt dat de grafische weergave ondergeschikt is gemaakt aan de leesbaarheid van de zinnen. De verhouding tekst-illustratie per pagina varieert. Nu eens spreekt de tekening voor zich, dan beslaat de tekst nagenoeg de hele pagina. Het geheel resulteert in een verrassend en zorgvuldig vormgegeven bladspiegel. Noach en rups Ruben zijn de belangrijkste personages, hun gedachten en gevoelens worden meegedeeld. Het slot van het verhaal is enigszins abrupt; na alle gebeurtenissen uit Ruben de hoop dat hij snel een vlinder zal worden. Kortom; dit is een prachtig afwisselend prentenboek, geheel in beproefde Brunastijl, waarin het bijbelverhaal zodanig wordt beschreven dat gelovigen en niet-gelovigen dit met plezier zullen (voor)lezen. Vanaf ca. 3 jaar.

(Biblion recensie, Redactie)

Een mooie recensie vind je hier

prijs: 
€ 15.95