Praktijk wijzer basisonderwijs · Snel en doelgericht handelen

auteur: 
Joke Gerritsen en Corine Klapwijk
ISBN nummer: 
9789046903506
uitgeverij: 
EPO
Body: 

Praktijk wijzer basisonderwijs.jpgDe maatschappelijke en politieke druk om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, stijgt. Tegelijkertijd wordt de schoolomgeving complexer en hebben leerkrachten minder tijd om zich te verdiepen in situaties. Geen wonder dat er behoefte is aan praktische, snel toegankelijke informatie over een breed scala aan onderwerpen rond het lesgeven op de basisschool. Praktijk wijzer basisonderwijs is de eerste uitgave in Nederland die daarin voorziet.

Praktijk wijzer basisonderwijs is een instant hulpmiddel voor de onderwijspraktijk: leerkrachten zoeken er snel en doeltreffend informatie in op. Het naslagwerk is in feite een gereedschapskist met 200 tools voor effectief handelen in vele situaties. De tools zijn gecategoriseerd in zeven hoofdthema's (waaronder Klassenorganisatie, Lesgeven en Orde houden) met informatie, tips, handelingsadviezen, checklists, stappenplannen, schema's en modellen. De informatie die op dat moment nodig is, is zo snel voorhanden en de materialen sluiten aan bij de bekwaamheidseisen van de leerkracht. De praktijkwijzer is ook een handig instrument bij functioneringsgesprekken.

Praktijk wijzer basisonderwijs is geschikt voor leerkrachten, directies en andere professionals in het basisonderwijs en voor pabo-studenten in de afstudeerfase.

prijs: 
€ 27.50