Thule en het derde rijk

auteur: 
Perry Periek
ISBN nummer: 
9789461532688
uitgeverij: 
Aspekt
Body: 

Thule en het derde rijk.jpgReeds lang voor Hitler op het toneel verscheen leefde het ariososfische gedachtegoed in Duitsland en Europa. Dit boek geeft inzage in een van de oerbronnen rond dit thema: het vroege werk van Rudolf von Sebottendor?, een mystieke man die de ondergang van het avondland voorspelde als gevolg van de dolkstootlegende. De humus van het anti-semitisme dat na de Duitse nederlaag van november 1918 ontstond werd niet in de laatste plaats gevormd door Sebottendor?, als voorman van het Tulegenootschap een mysterieus intellectueel gezelschap dat zich had voorgenomen Duitsland te redden van het ‘joodse communisme’. Zij werden de wegbereiders van Hitler en de NSDAP. Na 1933 verbood Hitler de publikaties van Sebottendor? en verdween het Tulegenootschap in de coulissen van de geschiedenis. Nu is de oertekst van Sebottendor?s boek Bevor Hitler kam (voordat Hitler kwam) weer beschikbaar en voor het eerst vertaald door Evert van Leerdam. De historicus Perry Pierik verzorgde de inleiding en annoteerde de tekst.

prijs: 
€ 22.95