Het geschenk van de godin

auteur: 
Radhika Jha
ISBN nummer: 
9789044329766
uitgeverij: 
The house of books
Body: 

Het geschenk van de godin.jpgLaxmi, een hoogopgeleide en intelligente Indiase vrouw wordt na de zelfmoord van haar vader uitgehuwelijkt aan Ramu een arme geitenhoeder. Laxmi die haar studies niet heeft kunnen afmaken is erg ongelukkig met haar bestaan in het armoedig dorp van Ramu waar het dorpshoofd ervoor zorgt dat de iedereen afgesneden is van de buitenwereld. Als op een dag Ramu het vertrouwen van een ‘junglee-koe’ krijgt en die met hem meewandelt naar zijn armoedig bestaan verandert alles voor hen. De koe wordt aanzien als een geschenk van de godin. Na verloop van tijd laat Laxmi een kunstmatige inseminatie toe bij hun junglee-koe, de aanzet voor een pak roddels, verwikkelingen en twijfels in de dorpsgemeenschap. Dit alles leidt naar een machtsstrijd tussen het conservatieve dorpshoofd en de vooruitstrevende Laxmi waarin Ramu op zijn eigenzinnige wijze in bemiddelt.

Het geschenk van de Godin is een meer gelaagd boek waarin rijkdom, comfort, vooruitgang maar ook jaloezie, onderwerping en machtsvertoon doorheen een prachtige parabel met elkaar in conflict komen. Het verhaal start vrij verrassend en niet zo eenvoudig vanuit het oogpunt van een koe die haar instinct volgt en op zoek is naar een kudde. Vol ongeloof word je door de verschillende karakters, personages meegesleurd in een andere wereld. Pas halverwege krijg je vat op de verschillende verhaallijnen die je meetornen naar de oplossing van een maatschappelijk conflict. Jammer dat het eind van het boek in schril contrast met het verhaalritme iets te vlug afgehaspeld wordt. Maar laat dit de pret niet bederven. Een prachtige vertelling die ons doet nadenken over wat wij allemaal willen en of dit allemaal wel nodig is.

prijs: 
€ 18.95