Encyclopedie Nadere Reformatie - deel III Deel 3 Thematisch deel (A-K)

auteur: 
W J. op 't Hof, J.H. Rozendaal
ISBN nummer: 
W J. op 't Hof, J.H. Rozendaa
uitgeverij: 
Kokboekencentrum
Body: 

Encyclopedie Nadere Reformatie - deel III Deel 3 Thematisch deel (A-K) .jpg

Vele jaren lang is door een groep kerkhistorici gewerkt om het veld van de Nadere Reformatie geheel in kaart te brengen. Het resultaat van hun werk is samengebracht in de Encyclopedie van de Nadere Reformatie, een omvangrijk werk in vier delen. De eerste twee delen bevatten honderden minibiografieën van alle mannen en vrouwen die een rol hebben gespeeld in deze boeiende stroming van de Nederlandse kerkgeschiedenis. In de delen 3 en 4 worden alle thema’s besproken. In dit deel komen thema's aan de orde als ambtskleding, bekering, eredienst, homoseksualiteit en kunst. Kortom, het hele leven komt langs, waarbij steeds onderzocht is wat de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie hierover te berde brachten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een eendelige 'Encyclopedie nadere reformatie' zou uitkomen. Al vrij snel werd het duidelijk dat dit onbegonnen werk was en en werd er besloten tot een tweedelige uitgave. Inmiddels is dit alles zo diepgaand geworden dat het een vierdelig werk zou worden. Nu is deel drie uit. Een turf van bijna 800 pagina's alfabetisch van A tot K.

Ik moet eerlijk zeggen ik heb weinig affiniteit met kerkelijke historiek. maar in dit thematisch deel komen maar liefst 140 onderwerpen ter sprake die niet alleen in de zeventiende en achttiende eeuw de gemoederen bezighielden maar ook vandaag nog hoogst actueel zijn. Ik betrap mij er zelf op, het boek ligt hier in de huiskamer dat ik er naartoe word getrokken. Denk maar aan onderwerpen zoals Almanak, Celibaat, Catechese, Islam, Kermis, engelen en je weet al waarom dit lijvig werk met regelmaat wordt opengeslagen.

Jan Stevens, redacteur boekensite.gent

prijs: 
€ 69.99