Eva's Geheimen

auteur: 
Ljuba Arnautovic
ISBN nummer: 
9789463930123
uitgeverij: 
Borgerhoff & Lamberigts
Body: 

Eva's Geheimen.jpgHet is 1944, Oostenrijk wordt bestuurd door het Derde Rijk. Eva woont in Wenen en werkt voor het regionale kerkbestuur. Een ogenschijnlijk volgzaam leven, maar in haar woning houdt ze al maandenlang mensen verborgen. Niemand kent Eva echt, niemand kent haar verleden dat ze noodgedwongen moet verzwijgen. Ook haar pijn en eenzaamheid verbergt ze. Haar man is het land uit gevlucht. Haar zonen zijn gestationeerd in de Sovjet-Unie, ook dat contact is verbroken. Lijdzaam vervult Eva wat ze beschouwt als haar plicht. En dan ontmoet zij Walter, die bij haar onderduikt. In hem herkent zij een verwante ziel tot wie ze toenadering zoekt.

'Eva’s geheimen' is een beklemmende autobiografische roman, waarin de schrijfster haar moedige grootmoeder eert en een gezicht geeft aan wie door oorlog op de vlucht wordt gedreven.

1944. Eva heeft een valse naam aangenomen. Ze is van Joodse afkomst en op de vlucht in haar geboortestad Wenen. Als jonge vrouw was ze met haar man actief in de communistische propaganda, vandaag is haar familie verspreid over de hele wereld en bijna volledig uitgemoord. Haar man is gedeporteerd naar Australië en haar twee kinderen werden ten einde raad naar een kinderopvang in Rusland gestuurd waar ze later als spion en crimineel zouden vermoord worden. Onder een schuilnaam werkt Eva voor het regionale kerkbestuur en met gevaar voor haar leven verbergt ze maandenlang onderduikelingen. Zo ontmoet Eva ook Walter, een verwante ziel tot wie ze toenadering kan zoeken. 

De ontzetting over het naziregime tijdens de oorlogsjaren, en dan in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap, blijft een van de meest besproken thema’s in de romans over de moderne geschiedschrijving. Hetzelfde zou bij uitbreiding wellicht kunnen geschreven worden over de tal van onmenselijkheden in de Balkan, zuidelijk Rusland of grote gebieden van Noord Afrika. 

Het Joods Educatief Centrum helpt ons in het bijzonder om deze beklemmende periode uit de geschiedenis niet te vergeten. Lees er eens ‘Crescas’ op na. Wekelijks attendeert de site ons op boekennieuws, vertalingen van Joodse schrijvers rond een Joods thema. En dit zijn er bijzonder veel. Eva’s geheimen is zo’n boek: een onthullend familieportret met een intrieste boodschap over wat mensen mekaar kunnen aandoen, over wraak, verdachtmakingen, racisme, willekeur en  moord. 

Koen E

prijs: 
€ 21.99