Ouderbetrokkenheid voor elkaar

auteur: 
Hary Cox, hens Galjaard, gerben Heldoorn, Peter De Vries
ISBN nummer: 
9789065086
uitgeverij: 
Abimo
Body: 

ouderbetrokkenheid_voor_elkaar_groot.jpgKinderen zijn gelukkiger, ontplooien hun talenten meer én behalen betere leerresultaten als zij betrokken ouders hebben. Veel scholen willen wel samenwerken met ouders, maar weten niet goed hoe zij dat moeten aanpakken.
Hoe zorg je als schoolleider voor beter bezochte ouderavonden? Op welke manier kan je als leraar het onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleren? Dit boek leidt je met een praktisch tiendelig stappenplan naar optimale ouderbetrokkenheid.

Di is een op Nederlands model geschoeid boek over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Niiettegenstaande de ouderwerking op scholen in Nederland anders is georganiseerd dan hier in Vlaanderen blijft dit een vrij uniforme benadering. Het is een degelijk en vooral erg praktisch werk waarmee je als onderwijsverstrekker vrij veel kan van meenemen naar de eigen schoolpraktijk. Er worden 10 criteria besproken die een voorwaarde kunnen zijn tot een effectieve samenwerking. Daarnaast zijn er ook een aantal zeer praktische stappenplannen in opgenomen zoals 'voorbeeld draaiboek welkomstweek'  of 'ouderhulpkaart'. Elk hoofdstuk eindigt met een deel tips en ideeën. 

Een zeer waardevol en toegankelijk boek! 

prijs: 
€ 19.90