De taalbende - Informatieve AVI boekjes box

auteur: 
Emy Geyskens & Juliette Rosenkamp
ISBN nummer: 
9789059243859
uitgeverij: 
Baeckens books
Body: 

Taalbende.jpgDe Taalbende – Informatieve AVI boekjes – Box
Met methode van de Taalbende helpt kinderen bij leren lezen, bij spelling, enzovoort. De leukste AVI boekjes kan je hier bestellen in één handige box!
In deze supertoffe box zitten maar liefst 10 boekjes met verschillende thema’s, van het bos over de wolf tot de kleuren. De Leesfee loodst beginnende lezers vlot door hun eerste boekjes, met leuke informatie. Je kind zou voor minder zin krijgen om te lezen!Januari/februari ’t is zo’n beetje het moment dat ze er zijn, de eerste lezertjes. Na 4 maanden geduldig oefenen en trainen, dankzij de nimmer aflatende en begeesterende hulp van onze leerkrachten eerste leerjaar of groep 3 kunnen ze eindelijk al eens zelfstandig een boek lezen. Sommigen konden het al eerder en anderen moeten nog veel oefenen. Ik heb veel respect voor al die leerkrachten die het toch elk jaar weer doen, chapeau!
En dan… Dan willen ze lezen, fier hun pas verworven kennis inoefenen en dat tonen aan eenieder die het wil zien en horen. Er zijn reeds heel veel boekjes aangepast aan dit prille leesgenot maar echte informatieve boekjes voor die eerste leesinspanningen, bruikbaar in de klas zijn moeizamer te vinden.
Deze leesbox vult dan ook een must-have in de leeshoek of klasbibliotheek van de eerste graad. De box bestaat uit 10 kleurige boekjes over verschillende onderwerpen die erg mooi toepasbaar bij de thema’s die mestal worden aangesneden gedurende het schooljaar. De eerste twee: “ In het bos & Het boek,” zijn echt op startniveau met eenlettergrepige woorden en zonder tweeklanken.
 
Als ik dit eerste boekje “In het bos” van naderbij bekijk dan valt mij al onmiddellijk de structuur op, telkens 4 leesstukjes over een dier in het bos met een overzichtpagina - weet je het nog – erna, dit driemaal na elkaar. Op het einde dan nog een reeks eenvoudige en leuke vraagjes om na te gaan of er ook begrijpend is gelezen. Ik hou wel van die strakke structuur, Alles blijft hierdoor overzichtelijk en kan het boekje op verschillende tijdstippen gelezen worden. Alle illustraties zijn ingezette realistische foto’s, dus echt wel informatief, fris van lay-out en duidelijk van tekst.
Het tweede boekje “het boek” is op dezelfde wijze opgebouwd, eerst leesstukjes aangeduid met een rode balk en dan een vraagjes aangeduid met een blauwe balk. De vraagjes zijn al iets ruimer gesteld en er wordt al eens een mening of een gevoel gevraagd. Inhoudelijk gaat het over de soorten boeken, de plaatsen waar je ka lezen en ook hoe je zelf een boek kan maken.
 
De volgende drie boekjes situeren zich op AVI 3 – E3 met onderwerpen als “Bang zijn; de wolf; hm, ik smul.” Er komen al tweeletter-tweeklanken in voor, tweelettergrepige woorden en vraagvormen met vraagteken, een stapje hoger dus. Ook de vraagjes worden uitgebreider, doevraagjes in een groen balk en meerkeuzeantwoorden.
 
De box bestaat uit 10 boekjes en halfweg wordt er terug met drie boekjes een versnelling hoger geschakeld van AVI 3 – E3 naar AVI 5. Het boekje “Kleuren” verdiept zich in de verschillende kleuren het mengen van en kleurgevoeligheid ook hier verschijnen terug de groene balkjes met doerakjes. “ Meten is weten,” leunt dan weer heel sterk aan tegen met inzichten over het meten met inhouden, gewichten en lengten, goed voor kinderen die moeilijk lezen in een derde leerjaar en die toch ook eens zelfstandig een informatief boek willen lezen met leuke tips en weetjes. Maar mijn favoriet uit deze drie is wel “Snorren,” knotsgek en breeduit naar ander leerdomeinen?
 
De laatste twee “ Proefjes met groen:doen! & Verschillen(d),”  situeren zich op AVI 5 – E5 en AVI 6. Het één is volledig gericht op proefjes en proeven in de betekenis van smaken en is zeker toepasbaar in het leerdomein technologie. Het ander gaat over verschillen en de trappen van vergelijking maar kan evengoed aangewend worden als er over gevoelens wordt gesproken.
 
“Taalbende non-fictie, ” een leesbox, vol informatie op beginnend leesniveau, fris en frivool, leuk en leerzaam om die nieuwsgierige lezertjes verder te stimuleren.
 
Jan Stevens
 
 
 

 
prijs: 
€ 49.95