Zacht en eervol

auteur: 
Leo van Bergen
ISBN nummer: 
9789022329962
uitgeverij: 
Manteau
Body: 

zacht en eervol.jpgLijden en sterven in de Grote Oorlog, 1914-1918 'Dulce et decorum est pro patria mori', schreef de Engelse dichter Wilfred Owen met een cynische verwijzing naar de Romeinse auteur Horatius - zacht en eervol is het om voor het vaderland te sterven. Medisch historicus dr. Leo van Bergen zet in zijn magistrale studie uiteen waarom tijdens de Eerste Wereldoorlog sterven voor het vaderland allesbehalve zacht en eervol was. In '14-'18 werden voor het eerst op grote schaal machinegeweren, tanks, gas, vliegtuigen en vlammenwerpers ingezet. Deze geïndustrialiseerde oorlogvoering eiste verschrikkelijke lichamelijke offers en psychisch lijden bij de soldaten. Tijdens de bloedige loopgravenoorlog sloegen bovendien ziekten en epidemieën dodelijk toe. Elke haast ondraaglijke ooggetuigenis in dit beklijvende oorlogsfresco confronteert de lezer met de waanzinnige werkelijkheid van loopgraaf en slagveld. Leo van Bergen won de prestigieuze Dr. J.A. Verdoorn-prijs voor 'zijn uitmuntend wetenschappelijk werk op het gebied van oorlog en geneeskunde'. Dit standaardwerk, in het Engels verschenen als Before My Helpless Sight, is eindelijk opnieuw verkrijgbaar.

'Onontbeerlijk in de geschiedschrijving over de Eerste wereldoorlog.' - Stefan Hertmans 'Het zou een verplicht boek moeten zijn.' - wereldoorlog1418.nl 'Standaardwerk' - NRC Handelsblad 'Leo van Bergens Zacht en eervol is verreweg de meest aangrijpende studie die ik ooit las over het lot van de soldaten van '14-'18. Met grote kennis van zaken en even grote compassie heeft hij een eeuw na dato een onvergetelijk monument voor hen opgericht. Deze getuigenis mag in geen bibliotheek ontbreken.' - Diederik van Vleuten, maker van Buiten schot, het succesvolle theaterprogramma over Nederland en WO I 'Het beste Nederlandse boek over de Eerste Wereldoorlog.' - De Groene Amsterdammer 'Toegankelijke en overrompelende, maar soms huiveringwekkende en grimmige, leesvoer.' - Journal of Military History 'Een mijlpaal in de medische geschiedschrijving van de Grote Oorlog.' - Medical History, Cambridge University Press 'Een werkelijk mooi en magnifi ek boek. Kortom, koop het, lees het en vertel het aan iedereen.' - Western Front Association
 

prijs: 
€ 29.99