Onderwijs / Opvoeding

De invloed van het werkgeheugen op het leren · handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs

Deze toegankelde invloed van het werkgeheugen.jpgijke gids stelt basisschoolleerkrachten, speciaal onderwijsleerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, remedial teachers, orthopedagogen in staat te begri

Praktijk wijzer basisonderwijs · Snel en doelgericht handelen

Praktijk wijzer basisonderwijs.jpgDe maatschappelijke en politieke druk om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, stijgt. Tegelijkertijd wordt de schoolomgeving complexer en hebben leerkrachten minder tijd om zich te verdiepen in situaties.

Waarom ik soms op en neer spring

Het is vrWarom ik soms op en neer spring .jpgij moeilijk om het gedrag en de belevingswereld van een autist te begrijpen.

De MS van Tess

De MS van Tess.jpgfacebook.png

De diabetes van Daan

 Als je elDe diabetes van Daan.jpgfacebook.png

Pagina's